Turniej Mrozoodpornych – regulamin

UCZESTNICY
1. W turnieju mogą brać udział wyłącznie uczestnicy XVI Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie po okazaniu opaski uczestnika MZM.
2. Organizator XVI MZM (Centrum Kultury w Mielnie) oraz wskazane przez niego osoby mają prawo do sprawdzania opasek.
3. W turnieju mogą brać udział zarówno kluby, jak i osoby indywidualne.

SYSTEM ROZGRYWEK
4. Zgodnie z ideą TURNIEJU MROZOODPORNYCH celem rozgrywek jest zachęcenie uczestników Zlotu do uprawiania sportu, integracja z innymi uczestnikami oraz pobudzenie kreatywności i umiejętności gry zespołowej.
5. Na turniej składają się następujące konkurencje:
a) animacje, gry i zawody sportowe na plaży – 8 lutego w godz. 11:00 – 18:00 oraz 9 lutego w godz. 10:00 – 16:30
b) Klubowe Mistrzostwa w Biegu Morsów po Plaży – 8 lutego, godz. 17.30
c) inne aktywności sportowe zaproponowane przez Organizatora
6. Uczestnicy biorący udział w poszczególnych konkurencjach zdobywają monety morsowe. Każda moneta to jeden punkt liczony do klasyfikacji generalnej.
7. Monety otrzymuje się za wygraną w danej konkurencji. Ilość monet, którą można otrzymać określają animatorzy prowadzący rozgrywki w zależności od stopnia ich trudności.

KLASYFIKACJA GENERALNA
8. Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji zostanie przeprowadzona klasyfikacja generalna.
9. W klasyfikacji generalnej mogą brać udział kluby oraz uczestnicy indywidualni, którzy zrzeszą się w nieformalny klub złożony z minimum 10 uczestników.
10. Każdy z uczestników przekazuje zebrane przez siebie monety na konto klubu, który reprezentuje.
11. Przedstawiciel każdego klubu, który chce wziąć udział w klasyfikacji generalnej, powinien stawić się przy wejściu głównym na plażę w sobotę 9.02 w godz. 16:00-16:30 i przekazać zebrane monety animatorom, którzy następnie je przeliczą. Punkt liczenia monet będzie znajdował się obok pomnika morsa.
12. Po przeliczeniu – ok. godz. 16.30 – monety wracają do klubów.
13. Kluby, które zgłoszą się po wyznaczonym terminie, nie mogą brać udział w klasyfikacji generalnej.
14. Klub, która zdobędzie największą ilość punktów, otrzyma nagrodę niespodziankę. Wyniki zostaną ogłoszone po finałowej kąpieli XVI MZM 10.02.2018 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15. Uczestnicy muszą podporządkować się poleceniom animatorów i innych osób wskazanych przez organizatorów XVI MZM.
16. Animatorzy mogą wykluczyć z turnieju uczestników oraz całe kluby w przypadku stwierdzenia gry niezgodnej z zasadami fair-play.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Print Friendly, PDF & Email
.