Wskazówki dla organizatorów Mini Zlotów

LINK DO PANELU: www.minizlot.zlotmorsow.mielno.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA:


Każdy organizator imprezy jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas jej trwania. Organizator powinien zapewnić:

  1. Na terenie wydarzenia zaleca się rozmieszczenie środków do dezynfekcji oraz tablic informacyjnych przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu min. 1,5 metra.
  2. Przy wejściu i wyjściu z Terenu Imprezy, a także w toaletach i szatniach udostępnia środki do dezynfekcji
  3. Zapewnienie, aby jednocześnie liczba uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5m².
  4. Zapewnienie służbo porządkowych i informacyjnych 
  5. Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz zapewnienie obsługi do możliwie najczęstszego czyszczenia uchwytów otwierających drzwi pomieszczeń i toalet.
  6. Wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu imprezy (aby uniemożliwić mieszanie się uczestników imprezy z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).
  7. Zaleca się opracowanie i ustanowienie regulaminu imprezy określającego warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych
  8. Zaleca się aby dokumentem wymaganymi od uczestników wydarzenia było oświadczenie o stanie zdrowia, o świadomości ryzyka związanego z kąpielą w zimnej wodzie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
  9.  Aby impreza mogła zostać uznana za Mini Zlot a liczba jej uczestników dodana do liczby wszystkich kąpiących się 14.02.2021 r. o godz. 12:00 w całej Polsce w ramach Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie, konieczne jest podpisanie porozumienia pomiędzy jej organizatorem a Centrum Kultury w Mielnie – organizatorem Międzynarodowego zlotu Morsów w Mielnie.